Warunki handlowe

Sklep internetowy : www.vamp.cz firmy Vampfashion, s r.o. z siedzibą Oldřichovice 869 739 61 Třinec, IČ 26901081, DIČ CZ 26901081. Sprzedaż i kupno oraz stosunki między sprzedającym i kupującym określone są czeskimi normami prawnymi – Kodeks Cywilny, Dziennik Ustaw RC.

Informacje podstawowe

Sklep internetowy jest przeznaczony dla klientów, zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie RC zgodnie z literą prawa. Sklep internetowy oferuje męską i damską bieliznę oraz bieliznę nocną. Zapewnia kompletny proces od propozycji, przez zamówienie aż do dostawy towaru.

Ceny dla klientów

Sprzedający oferuje towary w sklepie elektronicznym w koronach czeskich. Zastrzega sobie prawo do aktualizowania cen. Ceny w odesłanym zamówieniu są niezmienne i obowiązujące. Sprzedający zobowiązuje się do dotrzymywania cen w potwierdzonych zamówieniach aż do momentu dostawy do kupującego.

Zamówienie - ważność, stan, unieważnienie

Przed złożeniem zamówienia jest kupujący poinformowany o wszystkich cenach i kosztach towarów i usług, ewentualnie o dalszych wydatkach. Po wysłaniu zamówienia jest ono obowiązujące. Kupujący jest poinformowany o odebraniu zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. Wszystkie dane w zamówieniu są obowiązujące aż do czasu jego realizacji bądź anulowania. Kupujący może zasięgnąć informacji o stanie realizacji zamówienia w linku ,,Kontakt,,

Sposoby płacenia za towar

a/ pobranie

   kupujący płaci gotówką daną sumę przewoźnikowi przy odbiorze

b/ przelew bankowy

   kupujący płaci z góry na konto sprzedającego

c/ gotówka u sprzedającego

   kupujący płaci gotówką w siedzibie sprzedającego podczas odbioru towaru

Dostawa towaru

Towar jest dostarczany przewoźnikiem na podany adres . Kupujący zobowiązany jest do natychmiastowego obejrzenia towaru i kontroli jego stanu. Jeżeli zauważy uszkodzenie opakowania albo niekompletność zamówionego towaru musi bezzwłocznie żądać przewoźnika o sporządzenie protokołu z podaniem wad. W takim wypadku kupujący nie powinien odebrać towaru.

Opłaty

Sprzedający wystawia kupującemu rachunek za wysyłkę według obowiązującego cennika.

Dokumenty

Do każdego towaru otrzymuje kupujący fakturę.

Zwrot towaru

W wypadku, że umowa o kupnie została zawarta zgodnie z § 53 ak. 7 Kodeksu Cywilnego nr 40/1964 DU z uwzględnieniem późniejszych nowelizacji ma kupujący prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli towar i warunki dostawy nie są zgodne z zamówieniem kupujący ma prawo zwrotu towaru sprzedającemu w terminie nie przekraczającym 14 dni. Towar musi być kompletny, z wszystkimi ważnymi dokumentami oraz w oryginalnym opakowaniu. Sprzedający oceni reklamację i jeżeli ją zaakceptuje, to zwróci należną sumę na konto podane przez kupującego albo innym umówionym sposobem / np. przekaz pocztowy / w terminie do 30 dni. Jeżeli towar nie został wrócony w terminie, albo został uszkodzony sprzedający ma prawo go nie przyjąć i przesłać z powrotem kupującemu na jego koszty.

Reklamacje

Kupujący prześle reklamowany towar pocztą na adres centrali / patrz kontakty / wraz z fakturą , najlepiej w oryginalnym opakowaniu oraz poda powód reklamacji. Standardowa gwarancja na produkty wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podanej na fakturze. Gwarancja w myśl ustawy dotyczy wad produkcyjnych, nie dotyczy wad spowodowanych niewłaściwym używaniem

Ochrona danych kupującego / dotyczy tylko osób fizycznych – nie przedsiębiorców /

Z danych personalnych korzystamy zgodnie z Ustawą nr 101/2000 Dziennika Ustaw o ochronie danych personalnych i informacji z uwzględnieniem zaistniałych w nim zmian. Poprzez zawarcie umowy o sprzedaży kupujący wyraża zgodę na dysponowanie jego danymi personalnymi / imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail / aż do czasu wyrażenia przez niego sprzeciwu na piśmie. Dane personalne służą firmie tylko dla potrzeb wewnętrznych, nie są udostępniane osobom trzecim i są zabezpieczone przed nadużyciem. Kupujący ma prawo wglądu do swych danych, ma prawo do poczynienia w nich zmian i zgadza się z umieszczeniem swych danych personalnych w bazie danych sprzedającego.

Postanowienia końcowe

Podane warunki handlowe obowiązują od 1.10.2013 roku na okres do opracowania nowych a zgoda z ich treścią jest warunkiem korzystania z handlu przy pomocy internetu.

 

Formularz zgłoszeniowy